Archiwum wystaw

Wybierz rok:

Wystawa ze zbiorów Małopolskiego Centrum Kultury Sokół

10 stycznia - 16 lutego 2020

Galeria SOKÓŁ

Prezentowane na wystawie obrazy pochodzą z tworzonej od 1977 roku kolekcji Biura Wystaw Artystycznych, która obecnie jako Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ od 2010 roku jest oddziałem Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ. Zbiór dzieł sztuki liczy ponad 400 prac, które są podzielone na trzy kolekcje: Kolekcja nowosądecka, Kolekcja malarstwa, rzeźby, rysunku i grafiki, Kolekcja malarstwa pastelowego.

Jacek Sempoliński - malarstwo

24 stycznia - 8 marca 2020

Galeria BWA SOKÓŁ

Poszukiwania - Aleksander Myjak

14 lutego - 13 marca 2020

Galeria BWA JATKI

7. Międzynarodowe Biennale Pasteli - Reportaż

4 kwietnia 2020

Galeria BWA SOKÓŁ

SuperSam / 2017

20 kwietnia 2020

Galeria BWA SOKÓŁ

Wystawa SuperSam prezentuje postawy ludzkie w różnych aspektach. Z jednej strony samotność współczesnego człowieka pozbawionego autorytetu i tożsamości. Z drugiej, jego egoizm, wyrachowanie i brak empatii. A wreszcie, wszechobecny konsumpcjonizm spowodowany przez mechanizmy rynkowe.Wystawa wciąż nie straciła na swoim znaczeniu, pomimo że była prezentowana w Galerii BWA SOKÓŁ w 2017 roku. Tekstem Dariusza Jurusia, członka Rady Programowej Galerii BWA SOKÓŁ, filmem dokumentalnym oraz niepublikowanymi dotychczas zdjęciami przypominamy ekspozycję SuperSam.

Cultus Terrae / 2017

28 kwietnia 2020

Galeria BWA SOKÓŁ

Cultus Terrae – Uprawa ziemi. Jest to metafora procesu twórczego, a jednocześnie kształtowania charakteru człowieka, który wymaga wiedzy, świadomości, cierpliwości i pokory.  Prezentowane prace odzwierciedlają te wartości, a wybranych  twórców  charakteryzuje dojrzała postawa artystyczna, dająca im prawo do podejmowania ważnych kwestii życiowych.Tekstem Andrzeja Biernackiego, członka Rady Programowej Galerii BWA SOKÓŁ, filmem dokumentalnym oraz niepublikowanymi dotychczas zdjęciami przypominamy ekspozycję Cultus Terrae, która była prezentowana w Galerii BWA SOKÓŁ w 2017 roku.

Femina / 2019

4 maja 2020

Galeria BWA SOKÓŁ

Wystawa FEMINA, prezentuje niezależne postawy artystyczne kobiet, dalekie od polityki, mody i rynku sztuki.  Ich pierwszym powodem tworzenia jest imperatyw wewnętrzny indywidualnej wypowiedzi. Artystki biorące udział w wystawie deklarują swoja twórczością wolność od zewnętrznych nacisków kuratorskich i instytucjonalnych.Tekstem Andrzeja Biernackiego, członka Rady Programowej Galerii BWA SOKÓŁ, filmem z debaty, która miała miejsce w dniu otwarcia wystawy oraz niepublikowanymi dotychczas zdjęciami przypominamy ekspozycję Femina, która była prezentowana w Galerii BWA SOKÓŁ w 2019 roku.