Historia

Dawne Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, a obecnie Galeria BWA SOKÓŁ - oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ - jest kontynuatorem działalności wystawienniczej delegatury Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w Warszawie, które od 1949 roku prowadziło działalność w Nowym Sączu nie posiadając jednak stałego lokalu ekspozycyjnego. Oparciem dla tej działalności był aktywnie działający od 1945 r. Oddział Związku Polskich Artystów Plastyków.
W roku 1957 władze miasta przekazały dla celów wystawienniczych lokal przy ulicy Jagiellońskiej 34. Opiekę nad powstałą Galerią przejęła delegatura Biura Wystaw Artystycznych w Krakowie. W 1977 r. po utworzeniu w Nowym Sączu siedziby województwa, delegatura została przemianowana na samodzielne Biuro Wystaw Artystycznych. Po modernizacji Salon wystawienniczy BWA mieścił się do roku 1991 przy ulicy Jagiellońskiej 34, a następnie w lokalu przy ulicy Szwedzkiej 2. W 1999 r. nazwa została zmieniona na Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, a Biuro stało się instytucją kultury podległą Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie.
Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zorganizowanych zostało kilkaset wystaw zbiorowych i indywidualnych wybitnych artystów m.in.Stanisława Baja, Bolesława Barbackiego, Stanisława Batrucha, Grzegorza Bednarskiego, Vico Calabro, Jerzego Dudy-Gracza, Andrzeja Dudzińskiego, Anny Güntner, Józefa Hałasa, Edwarda Hartwiga, Jerzego Jędrysiaka, Zbigniewa Kowalewskiego, Wincentego Kućmy, Włodzimierza Kunza, Stanisława Kuskowskiego, Ericha Lessinga, Zbysława M.Maciejewskiego, Franciszaka Maśluszczaka, Kazimierza Mikulskiego, Romualda Oramusa, Stanisława Puchalika, Marii Ritter, Stanisława Rodzińskiego, Allana Rzepki, Jana Sawki, Janusza Stannego, Jerzego Świecimskiego, Jana Tarasina, Rolanda Topora, Arkadiusza Walocha. Do najciekawszych należy niewątpliwie jedna z pierwszych w Polsce wystaw twórczości Józefa Czapskiego zorganizowana w 1991 r.
Decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego z dniem 31 grudnia 2009 roku dokonało się połączenie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z Małopolskim Biurem Wystaw Artystycznych. W wyniku przekształcenia, dotychczasowe zadania łączonych instytucji realizuje wojewódzka samorządowa instytucja kultury pn. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, w której utworzony został oddział - Galeria BWA SOKÓŁ. Siedzibą Galerii stał się oddany do użytku pod koniec 2010 roku nowowoczesny obiekt - zachodnie skrzydło dotychczasowego budynku MCK SOKÓŁ.
W dniu 9 grudnia 2010 r. Galeria zainaugurowała swoją działalność projektem „Władysław Hasior – powrót”. Była to retrospektywna wystawa twórczości tego wybitnego twórcy II połowy XX wieku, który urodził się i spędził młodość w Nowym Sączu. Wystawie towarzyszyła Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. GRANICE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – WOKÓŁ TWÓRCZOŚCI WŁADYSŁAWA HASIORA oraz projekcje filmów o twórczości Hasiora.