Kontakt - Działy MCK SOKÓŁ

Biura czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

   

Dział Animacji i Dziedzictwa Kulturowego - Sekcja Animacji Kultury

Małgorzata Mikulska

tel. +48 18 448 26 56

e-mail: m.mikulska@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. animacji kultury, Kierownik Sekcji Animacji Kultury

Magdalena Baran

tel. +48 18 448 26 34

e-mail: m.baran@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. animacji kultury

Edyta Giza

tel. +48 18 448 26 41

e-mail: e.giza@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. animacji kultury

Zbigniew Kołodziej

tel. +48 18 448 26 38, +48 604 433 737

e-mail: z-kolodziej@wp.pl

Stanowisko

Trener i choreograf Klubu Tańca Towarzyskiego AXIS

Ilona Stanaszek

tel. +48 14 626 07 61

e-mail: i.stanaszek@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. teatru

Dział Animacji I Dziedzictwa Kulturowego - Sekcja Dziedzictwa Kulturowego

Jadwiga Adamczyk

tel. +48 18 448 26 25

e-mail: j.adamczyk@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. muzyki ludowej, Kierownik Sekcji Dziedzictwa Kulturowego

Marek Harbaczewski

tel. +48 18 448 26 29

e-mail: m.harbaczewski@mcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. tańca ludowego

Benedykt Kafel

tel. +48 18 448 26 24

e-mail: b.kafel@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. folkloru

Monika Kurzeja

tel. +48 18 448 26 46

e-mail: m.kurzeja@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Beata Rompała

tel. +48 18 534 06 85

e-mail: b.rompala@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. upowszechniania kultury ludowej

Anna Turewicz

tel. +48 18 448 26 05

e-mail: a.turewicz@mcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. upowszechniania kultury ludowej

Aleksander Smaga

tel. +48 18 448 26 26

e-mail: a.smaga@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. muzyki

Marta Smólczyńska

tel. +48 18 448 26 24

e-mail: m.smolczynska@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. upowszechniania kultury ludowej


Dział Animacji I Dziedzictwa Kulturowego - Pracownia Audiowizualna

Maksymilian Zięba

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: m.zieba@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista - elektroakustyk, Kierownik Pracowni Audiowizualnej

Paweł Augustyn

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: p.augustyn@mcksokol.pl

Stanowisko

Operator dźwięku i montażu filmów

Wojciech Klimczak

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: w.klimczak@mcksokol.pl

Stanowisko

Realizator dźwięku - elektroakustyk

Bartłomiej Wawrzyniak

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: b.wawrzyniak@mcksokol.pl

Oddział Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ - Sekcja Muzyki i Teatru

Liliana Olech

tel. +48 18 448 26 28

e-mail: l.olech@mcksokol.pl

Stanowisko

Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, Główny specjalista ds. upowszechniania sztuki profesjonalnej

Katarzyna Kożuch

tel. +48 18 448 26 30

e-mail: k.kozuch@mcksokol.pl

Stanowisko

p.o. Kierownika Sekcji Muzyki i Teatru, koordynator dostępności

Katarzyna Pater

tel. +48 18 448 26 51

e-mail: k.pater@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. upowszechniania muzyki oraz edukacji muzycznej

Oddział Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ - Sekcja Sztuk Wizualnych

Ewa Rams

tel. +48 18 534 06 63

e-mail: e.rams@mcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. organizacji wystaw

Sylwia Kielusiak

tel. +48 18 534 06 64

e-mail: s.kielusiak@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. edukacji

Urszula Modliborek

tel. +48 18 534 06 70

e-mail: brak

Stanowisko

Opiekun ekspozycji

Kamil Wiktor

tel. +48 18 534 06 03

e-mail: k.wiktor@mcksokol.pl

Stanowisko

specjalista ds. organizacji wystaw

Oddział Galeria Sztuki BWA JATKI

Anna Dziubas

tel. +48 18 266 94 82

e-mail: a.dziubas@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Galerii Sztuki BWA JATKI

Jacenta Kowalska

tel. +48 18 266 94 82

e-mail: j.kowalska@mcksokol.pl

Stanowisko

Starszy referent

Oddział Kino SOKÓŁ

Diana Kamykowska-Gacek

tel. +48 18 448 26 32

e-mail: d.kamykowska@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Kina SOKÓŁ, Główny specjalista ds. programowania i organizacji działalności kina

Marta Witek

tel. +48 18 448 26 09

e-mail: m.witek@mcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca kierownika kina, Starszy specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Natalia Lisowska

tel. +48 18 448 26 50

e-mail: n.lisowska@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Aleksandra Sebald

tel. +48 18 448 26 27

e-mail: a.sebald@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Karol Szafraniec

tel. +48 18 448 26 27

e-mail: k.szafraniec@mcksokol.pl

Stanowisko

Prelegent DKF KOT

Oddział Instytut Europa Karpat

Małgorzata Broda

tel. +48 18 443 43 07

e-mail: dyrektor@europakarpat.pl

Stanowisko

Dyrektor Instytutu EUROPA KARPAT, Główny specjalista - koordynator projektów

Monika Batko

tel. +48 18 534 06 72

e-mail: instytut@europakarpat.pl

Stanowisko

Koordynator projektów

Magdalena Paszek

tel. +48 18 534 06 72

e-mail: m.paszek@mcksokol.pl

Stanowisko

Referent ds. administracyjnych

Dział marketingu i promocji

Piotr Gryźlak

tel. +48 18 448 26 52

e-mail: p.gryzlak@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik działu marketingu i promocji

Joanna Raczek-Baran

tel. +48 18 448 26 36

e-mail: j.raczek@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. promocji i reklamy

Anita Serafin

tel. +48 18 448 26 53

e-mail: a.serafin@mcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. marketingu i promocji

Klaudia Tokarczyk

tel. +48 18 534 06 60

e-mail: k.tokarczyk@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. sponsoringu, marketingu i promocji

Małgorzata Wojdylak-Ogorzały

tel. +48 18 448 26 40

e-mail: m.wojdylak@mcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. marketingu, promocji i reklamy

Dział finansowo-księgowy

Teresa Łukasik

tel. +48 18 448 26 14

e-mail: t.lukasik@mcksokol.pl

Stanowisko

Główna księgowa, Kierownik działu

Mirosław Turek

tel. +48 18 448 26 18

e-mail: m.turek@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. księgowych, Zastępca kierownika działu

Urszula Chronowska

tel. +48 18 448 26 17

e-mail: u.chronowska@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. księgowych

Joanna Lorek

tel. +48 18 534 06 75

e-mail: j.lorek@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. zamówień publicznych

Monika Kafel

tel. +48 18 448 26 08

e-mail: m.kafel@mcksokol.pl

Stanowisko

Referent ds. księgowych - kasjer

Aneta Rembiasz

tel. +48 18 448 26 55

e-mail: a.rembiasz@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. księgowych

Agata Stachoń

tel. +48 18 448 26 16

e-mail: a.stachon@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. księgowych

Dział logistyki

Andrzej Wańczyk

tel. +48 18 448 26 20

e-mail: a.wanczyk@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik działu

Krzysztof Wolak

tel. +48 18 448 26 21

e-mail: k.wolak@mcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. administracyjnych, Zastępca kierownika działu

Zespół ds. pracowniczych i obsługi kancelaryjnej

Urszula Zielińska

tel. +48 18 448 26 15

e-mail: u.zielinska@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista - kierownik zespołu ds. pracowniczych i obsługi kancelaryjnej

Agnieszka Chronowska

tel. +48 18 448 26 10

e-mail: a.chronowska@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. administracyjnych

Andrzej Turski

tel. +48 18 448 26 15

e-mail: brak

Stanowisko

Inspektor BHP

Grzegorz Wróbel

tel. +48 18 448 26 22

e-mail: g.wrobel@mcksokol.pl

Stanowisko

Informatyk

Wiesław Żygłowicz

tel. +48 18 448 26 01

e-mail: w.zyglowicz@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. archiwizacji i dokumentalizacji dziedzictwa kulturowego Małopolski