Jacek Jagielski - RESUME

25 stycznia - 24 lutego 2019
Galeria BWA SOKÓŁ

Wernisaż:

25 stycznia 2019, godz. 18:00

Wystawa indywidualna wybitnego rzeźbiarza, profesora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie prowadzi pracownię rzeźby na Wydziale Rzeźby.
Preferencje i wybory w obrębie sztuk wizualnych – a nade wszystko poszukiwanie uproszczonej formy, przestrzenności realizacji, spektrum środków stosowanych w instalacjach i ich znaczeniowa symbolika, stały się właściwością Jego twórczości. Jagielski od pierwszych realizacji konsekwentnie wykorzystuje surowce naturalne, tradycyjne. Jednak charakter w jakim zostają użyte, czy miejsca - tej ich „zwykłej” naturalności i funkcji przeczą, budując nowe konteksty.  

Realizacje autora dotykają poza-fizycznego czasu i przestrzeni, są artystyczną narracja poszukiwań własnych i uniwersalnych ludzkich – refleksją dotykającą wartości i znaczeń.
Wideo zrealizowane przez Pracownię Audiowizualną MCK SOKÓŁ