Przegląd 2019 TPSP - wernisaż

Na 40.jubileuszowej wystawie, której organizatorami są Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, zostaną zaprezentowane prace zgłoszone do konkursu „Przegląd 2019 TPSP”.

Do konkursu zgłoszono prace w dziewięciu kategoriach kwalifikacyjnych, w tym: z malarstwa, rysunku, grafiki, grafiki cyfrowej, fotografii, rzeźby, collage’u, tkaniny artystycznej, koronki, haftu oraz biżuterii. Prace zostały poddane ocenie Jury w skład, którego weszli profesjonalni artyści, którym przewodniczył Pan Józef Pogwizd.