Jacek Sempoliński - malarstwo - wernisaż wystawy

24 stycznia 2020, godz. 18:00 - 21:30

Galeria BWA SOKÓŁ

Sztuka
Wernisaż
Wystawa organizowana jest w ramach nowego cyklu Nie(Obecni), który ma prezentować dzieła wybitnych artystów polskich, zbyt mało znanych szerokiej publiczności, mimo znakomitych dokonań artystycznych.
Jako pierwszego przedstawiamy malarza, rysownika, pedagoga i krytyka – Jacka Sempolińskiego. Artysty prezentującego sztukę bez programu, ale z "projekcją stanu wewnętrznego". Sztuki polegającej na przekonaniu, że intuicyjny gest malarski wynikający z głębin ducha i daleki od chęci naśladowania zewnętrznych zjawisk, jest szansą na pozarozumowy, mistyczny rodzaj poznania. Twórczość malarską Jacka Sempolińskiego należy widzieć w kontekście dwóch zjawisk polskiej sztuki powojennej: tradycji polskiego koloryzmu i etosu pokolenia ARSENAŁU 55. O ile szkoła kapistowska nasyciła jego malarstwo tym, co określamy mianem "kultury obrazu", o tyle doświadczenie Arsenału dodało mu dramatyzmu i sprawiło, że wartości moralno-etyczne zajęły w nim pozycję równorzędną z formalnymi. 

Podczas wernisażu odbędzie się  wykład Andrzeja Biernackiego o twórczości Jacka Sempolińskiego oraz debata z publicznością i Radą Programową Galerii - prof. Jerzym Foberem, dr hab. Dariuszem Jurusiem i prof. Andrzejem Szarkiem.

Dostępność

Wydarzenie dostępne dla osób:
- z niepełnosprawnością ruchową (dostępność architektoniczna),
- niesłyszących i słabosłyszących (tłumacz PJM),
- niewidomych i niedowidzących (opisy prac w aplikacji ARTEM).