ko_LEKCJA

29 maja - 5 lipca 2020
Galeria BWA SOKÓŁ

Ceny biletów

1 - 5 zł

Dodatkowe informacje:

Godziny otwarcia Galerii:
  • wtorek – niedziela, godz. 12.00-17.00
Na wystawie zaprezentowano wybór prac nieżyjących artystów, którzy urodzili się w Nowym Sączu lub tylko spędzili tutaj swoje życie twórcze. Zbiór ten jest istotnym źródłem wiedzy o kondycji twórczej, preferencjach artystycznych, technologicznych i mentalnych ciekawej grupy artystów nowosądeckich pracujących w specyficznych warunkach środowiska oddalonego od głównych centrów kultury – a posiadających jednak własne aspiracje i specyfikę.
Prezentowane na wystawie obrazy pochodzą z tworzonej od 1977 roku kolekcji Biura Wystaw Artystycznych, które obecnie jako Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ od 2010 roku jest oddziałem Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ. Zbiór dzieł sztuki liczy ponad 400 prac, które są podzielone na trzy kolekcje: Kolekcję nowosądecką, Kolekcję malarstwa, rzeźby, rysunku i grafiki oraz  Kolekcję malarstwa pastelowego.

Całość zbiorów w interesujący sposób ukazuje przemiany i ewolucję zarówno całego pokolenia artystów lat 1970-2010 jak i poszczególnych twórców prezentujących swoją twórczość w Galerii.

Artyści: Tadeusz Augustyn, Halina Bielczyk, Stanisław Dobrowolski, Jan Powała Dzieślewski, Barbara Gurba, Józef Hałas, Ewa Harsdorf, Zofia Dagnan-Herowska, Stanisław Kuskowski, Kazimierz Kwiatkowski, Czesław Lenczowski, Barbara Magierowa, Jadwiga Marshalkó-Kosal, Jan Olszak, Zofia Pandyra, Ryszard Pietrzkiewicz, Elżbieta Ratayska, Wojciech Sarnecki, Stanisław Szafran, Irena Włodykowa, Albert Załuski.

O wystawie opowiadają dyrektor MCK SOKÓŁ Andrzej Zarych, kierownik Galerii BWA SOKÓŁ Ewa Rams oraz przewodniczący Rady Programowej BWA SOKÓŁ Andrzej Szarek.

Pracownia Audiowizualna | archiwum MCK SOKÓŁ