Edukacja

Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół organizuje warsztaty, wykłady, tworząc ofertę edukacyjną dostosowaną dla szerokiego grona odbiorców. Kreowanie potrzeby kontaktu człowieka ze sztuką realizujemy poprzez spotkania na terenie naszej galerii dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych gości. Jesteśmy świadomi jak ważna jest integracja dwóch elementów w świecie sztuki - części praktycznej czyli poznania warsztatu artystycznego oraz teoretycznej, stwarzając naszym gościom możliwość pogłębienia wiedzy na temat historii sztuki i kultury.

Programy edukacyjne

Sztuka

(O)PROWADŹ MNIE

Oprowadzanie grupy po aktualnej wystawie dostosowane do wieku uczestników.
Sztuka

ZAJĘCIA Z ARCHITEKTURY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące szeroko pojętej architektury.
Sztuka

RAZ, DWA TRZY… OBRAZ PATRZY

Kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Sztuka

CYKL EDUKACYJNY: NIEZŁA SZTUKA

Cykliczne warsztaty związane z aktualnie prezentowaną wystawą dla klas podstawowych i średnich
Sztuka

GALERIA OD KUCHNI

Warsztaty dla grup zorganizowanych, które pierwszy raz mają przyjemność odwiedzić naszą Galerię.
Edukacja
Kino
Sztuka

Kultura z klimatem

Zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka są faktem. Aby zminimalizować ich negatywne skutki musimy działać teraz. Kultura i sztuka mogą być doskonałym nośnikiem treści i narzędziem edukacji na temat zmian klimatu i ekologii. Działania twórcze, angażujące lokalną społeczność, wspierają proces kształtowania silnej wspólnoty, która będzie w stanie przetrwać różnego rodzaju kryzysy. Pobudzają zmianę i włączają mieszkańców miast, miasteczek i wsi w przemianę otaczającej rzeczywistości w bardziej przyjazną i poprawiającą jakość ich życia.
Edukacja
Sztuka

WARSZTATY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Widzę/dotykam/czuję - cykliczne spotkania dla osób z niepełnosprawnością.
Edukacja
Sztuka

Rysunek architektoniczny dla młodzieży

Warsztaty dla młodzieży, których celem jest nabycie umiejętności obserwacji natury, wykształcenie indywidualnej wyobraźni przestrzennej, wyrażanej przez zręczność tworzenia kompozycji przestrzennych.
Edukacja
Sztuka

Warsztaty Art Kafe

Cykliczne spotkania miłośników sztuki, podczas których poddawane są dyskusji zagadnienia sztuki współczesnej. Warsztaty skierowane są do osób dorosłych i seniorów.
Edukacja
Sztuka

SZTUKA TU I TERAZ

Cykliczne lekcje dla młodzieży organizowane do aktualnej wystawy.
Edukacja
Sztuka

Zajęcia z malarstwa dla dorosłych i seniorów

Zajęcia praktyczne z elementami wiedzy teoretycznej.