Kontakt - Pracownicy

Biura czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

   

Dział Sztuki Profesjonalnej – Galeria BWA

Liliana Olech

tel. +48 18 448 26 28

e-mail: l.olechmcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca Dyrektora ds. sztuki profesjonalnej Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

Główny specjalista ds. upowszechniania sztuki profesjonalnej

• Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Urszula Modliborek

tel. +48 18 534 06 79

e-mail: u.modliborekmcksokol.pl

Stanowisko

p.o. kierownik Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Specjalista ds. organizacji wystaw

Alicja Gołyźniak

tel. +48 18 534 06 63

e-mail: a.golyzniakmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. organizacji wystaw

Ewelina Gurgul

tel. +48 18 534 06 70

e-mail: e.gurgulmcksokol.pl

Stanowisko

Opiekun ekspozycji – recepcjonista

Sylwia Kielusiak

tel. +48 18 534 06 64

e-mail: s.kielusiakmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. edukacji

• Galeria Sztuki BWA JATKI

Anna Dziubas

tel. +48 18 266 94 82

e-mail: a.dziubasmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Galerii Sztuki BWA JATKI

Główny specjalista

Jacenta Kowalska

tel. +48 18 266 94 82

e-mail: j.kowalskamcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. administracyjnych

• Sekcja Muzyki i Teatru

Mira Wiktorowska

tel. +48 18 448 26 30

e-mail: m.wiktorowskamcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Sekcji Muzyki i Teatru

Główny specjalista ds. upowszechniania muzyki i teatru

Agata Życzyńska

tel. +48 18 448 26 51

e-mail: a.zyczynskamcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. upowszechniania muzyki i teatru

Dział Animacji i Edukacji

Małgorzata Mikulska

tel. +48 18 448 26 56

e-mail: m.mikulskamcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Animacji i Edukacji

Główny specjalista ds. animacji i edukacji

Ewa Banaś

tel. +48 18 448 26 34

e-mail: e.banasmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. animacji kultury i muzyki

Magdalena Baran

tel. +48 18 448 26 49

e-mail: m.baranmcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. animacji kultury

Edyta Giza

tel. +48 18 448 26 41

e-mail: e.gizamcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. animacji kultury

Małgorzata Haza

tel. +48 18 448 26 29

e-mail: m.hazamcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. animacji kultury i muzyki

Zbigniew Kołodziej

tel. +48 18 448 26 38, +48 604 433 737

e-mail: z-kolodziejwp.pl

Stanowisko

Instruktor tańca towarzyskiego w KTT AXIS

Janusz Michalik

tel. +48 18 448 26 35

e-mail: j.michalikmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. animacji i teatru

Ilona Stanaszek

tel. +48 18 534 06 89

e-mail: i.stanaszekmcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. teatru

Dział Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Małgorzata Broda

tel. +48 18 443 43 07

e-mail: m.brodamcksokol.pl

Stanowisko

Dyrektor Działu Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Główny specjalista – koordynator programów

Monika Batko

tel. +48 18 534 06 72

e-mail: m.batkomcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. funduszy pomocowych

Magdalena Paszek

tel. +48 18 534 06 72

e-mail: m.paszekmcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. promocji kultur karpackich

Dział Animacji Kultury Ludowej

Jadwiga Adamczyk

tel. +48 18 448 26 25

e-mail: j.adamczykmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Animacji Kultury Ludowej

Główny specjalista ds. muzyki ludowej

Elżbieta Frączek

tel. 18 534 06 77

e-mail: e.fraczekmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. kultury ludowej

Monika Kurzeja

tel. +48 18 448 26 46

e-mail: m.kurzejamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Beata Rompała

tel. +48 18 534 06 85

e-mail: b.rompalamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. upowszechniania kultury ludowej

Patryk Rutkowski

tel. +48 18 448 26 46

e-mail: p.rutkowskimcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. kultury ludowej / badań terenowych

Aleksander Smaga

tel. +48 18 448 26 26

e-mail: a.smagamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. muzyki

Marta Smólczyńska

tel. +48 18 448 26 24

e-mail: m.smolczynskamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. edukacji, sztuki ludowej i rzemiosła

Dział Sztuki Filmowej | Kino SOKÓŁ

Diana Kamykowska-Gacek

tel. +48 18 448 26 32

e-mail: d.kamykowskamcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Sztuki Filmowej

Główny specjalista ds. programowania i organizacji działalności kina

Marta Witek

tel. +48 18 448 26 09

e-mail: m.witekmcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca kierownika Działu Sztuki Filmowej

Główny specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Beata Lach

tel. +48 18 448 26 27

e-mail: b.lachmcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Natalia Lisowska

tel. +48 18 448 26 50

e-mail: n.lisowskamcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Filip Nowak

tel. +48 18 44 82 682

e-mail: f.nowakmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. projektów i upowszechniania sztuki filmowej

Karol Szafraniec

tel. brak

e-mail: k.szafraniecmcksokol.pl

Anna Turewicz-Rosiek

tel. +48 18 448 26 37

e-mail: a.turewiczmcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Dział krzewienia idei Sokolstwa

Kamil Olesiński

tel. +48 18 534 06 65

e-mail: k.olesinskimcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. krzewienia Idei Sokolstwa

Dział Marketingu i Promocji

Ewa Mrózek

tel. +48 18 448 26 52

e-mail: e.mrozekmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Marketingu i Promocji

Główny specjalista ds. marketingu

Anita Serafin

tel. +48 18 448 26 53

e-mail: a.serafinmcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca kierownika Działu Marketingu i Promocji

Starszy specjalista ds. marketingu i promocji

• Sekcja Marketingu, Promocji i Dokumentacji

Agnieszka Chronowska

tel. +48 18 448 26 39

e-mail: a.chronowskamcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. marketingu i promocji

Kamila Świerczek

tel. +48 18 448 26 40

e-mail: k.swierczekmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. marketingu, promocji i reklamy

Klaudia Tokarczyk

tel. +48 18 534 06 60

e-mail: k.tokarczykmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. sponsoringu, marketingu i promocji

Anna Wilk

tel. +48 18 448 26 36

e-mail: a.wilkmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. grafiki i poligrafii

Dział Logistyki

Grzegorz Wróbel

tel. +48 18 448 26 22

e-mail: g.wrobelmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Logistyki

Główny specjalista ds. logistyki i obsługi informatycznej

Krzysztof Wolak

tel. +48 18 448 26 21

e-mail: k.wolakmcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca kierownika Działu Logistyki

Starszy specjalista ds. administracyjnych

• Sekcja Logistyki

Tomasz Dominik

tel. -

e-mail: -

Stanowisko

Główny specjalista – realizator oświetlenia

Andrzej Mastalski

tel. brak

e-mail: a.mastalskimcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. obsługi techniczno-informatycznej

Robert Nowak

tel. +48 534 06 61

e-mail: r.nowakmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. obsługi informatycznej

• Sekcja Pracownia Audiowizualna

Maksymilian Zięba

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: m.ziebamcksokol.pl

Stanowisko

Koordynator Sekcji Pracownia Audiowizualna

Główny specjalista – realizator dźwięku

Karol Bednarek

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: k.bednarekmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista - realizator dźwięku / technik dźwięku

Kinga Ptak

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: k.ptakmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. dokumentacji i fotografii

Bartłomiej Wawrzyniak

tel. +48 18 448 26 23

e-mail: b.wawrzyniakmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. dokumentacji i montażu video

Dział ds. pracowniczych i obsługi kancelaryjnej

Urszula Zielińska

tel. +48 18 448 26 15

e-mail: u.zielinskamcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu ds. pracowniczych i obsługi kancelaryjnej

Główny specjalista ds. pracowniczych i obsługi kancelaryjnej

Ewa Śliwa

tel. +48 18 448 26 10

e-mail: kontaktmcksokol.pl

Stanowisko

Referent ds. administracyjnych

Wiesław Żygłowicz

tel. +48 18 448 26 01

e-mail: w.zyglowiczmcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. dokumentacji fotograficzno-filmowej – archiwista

Dział finansowo-księgowy i zamówień publicznych

Mirosław Turek

tel. +48 18 448 26 14

e-mail: m.turekmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego i Zamówień Publicznych

Główny specjalista ds. księgowych

Agata Stachoń

tel. +48 18 448 26 16

e-mail: a.stachonmcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca kierownika Działu Finansowo-Księgowego i Zamówień Publicznych

Główny specjalista ds. księgowych

Urszula Chronowska

tel. +48 18 448 26 17

e-mail: u.chronowskamcksokol.pl

Stanowisko

Koordynator ds. finansowych projektów unijnych; główny specjalista ds. księgowych

Paulina Gaweł

tel. -

e-mail: p.gawelmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. administracyjnych

Monika Kafel

tel. +48 18 448 26 19

e-mail: m.kafelmcksokol.pl

Stanowisko

Starszy referent ds. księgowych

Beata Kowalczyk

tel. +48 18 448 26 08

e-mail: b.kowalczykmcksokol.pl

Stanowisko

Referent ds. księgowości – kasjer

Aneta Rembiasz

tel. +48 18 448 26 55

e-mail: a.rembiaszmcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. księgowych

Beata Śliwa

tel. +48 18 534 06 75

e-mail: przetargimcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. zamówień publicznych

Pełnomocnicy

Andrzej Wańczyk

tel. +48 18 448 26 20

e-mail: a.wanczykmcksokol.pl

Stanowisko

Pełnomocnik ds. Inwestycji i Remontów

Samodzielne stanowiska

Agata Łopalewska

tel. +48 18 534 06 62

e-mail: a.lopalewskamcksokol.pl

Stanowisko

Samodzielne stanowisko ds. wdrażania programów dla osób z niepełnosprawnościami

Marek Rogóz

tel. + 48 600 89 68 68

e-mail: iodmcksokol.pl

Stanowisko

Inspektor Ochrony Danych

Andrzej Turski

tel. +48 18 448 26 15

e-mail: -

Stanowisko

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego (p.poż.)

Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej (o.c)