Spotkanie - 5 lat po dyplomie

1 - 31 października 2021
Galeria Sztuki SOKÓŁ

Wernisaż:

1 października 2021, godz. 18:00

Ceny biletów

wstęp bezpłatny

Dodatkowe informacje:

Godziny otwarcia galerii:
pon. - ndz. 11.00-20.00
Wystawa „Spotkanie – 5 lat po dyplomie” jest wydarzeniem, w którym spotykają się różnorodne osobowości i postawy twórcze prezentowane przez wykładowców oraz absolwentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Uczestników wystawy połączył proces edukacji, w którym uczestniczyli jako osoby przekazujące wiedzę, umiejętności, pasję – wykładowcy oraz osoby te wartości chłonące i rozwijające – studenci.
Wystawa prezentuje wycinek indywidualnej pracy twórczej wykładowców związanych z sądecką PWSZ oraz obrane drogi artystyczno-zawodowe grupy absolwentów kierunku, którzy ukończyli studia pięć lat temu.
Wydarzenie jest nie tylko okazją do artystycznej konfrontacji, spotkania po pięciu latach, ale także sposobnością do artystycznego dialogu osób związanych ze sobą doświadczeniem kształcenia akademickiego. Artyści – wykładowcy i artyści – absolwenci spotykają się ponownie prezentując fragmentarycznie swoją twórczość, indywidualne spojrzenie i artystyczne wybory.
Inicjatywa zaproponowana przez absolwentów i chętnie podjęta przez kadrę dydaktyczną potwierdza silną więź wytworzoną podczas studiów i nadal podtrzymywaną w artystycznym wymiarze. Warto podkreślić, że wśród uczestników wystawy – absolwentów znajdują się laureaci licznych międzynarodowych nagród i stypendiów.

dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ
Kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej
i Sztuk Wizualnych PWSZ w Nowym Sączu


Autorzy wystawy:
Wykładowcy:
dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ, dr hab. Karol Gąsienica-Szostak, prof. PWSZ, prof. dr hab. Andrzej Szarek, prof. dr hab. Krzysztof Tomalski, prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia, dr Andrzej Naściszewski, mgr Agata Rolka

Absolwenci: Bogusław Juszkiewicz, Małgorzata Kossakowska, Grażyna Kulig, Małgorzata Piątkowska, Alicja Przybyszowska, Wanda Zaręba - Miejska