MOSTY HISTORII – misteria w ogrodzie sztuki. Konfrontacje artystyczne

12 lipca - 4 września 2022
Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Wernisaż:

15 lipca 2022, godz. 18:00

Dodatkowe informacje:

24 lipca (niedziela) Galeria z przyczyn technicznych czynna do 16.00
Zorganizowana we współpracy Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Galerii Labirynt Nr 2 w Krakowie interdyscyplinarna wystawa prac szesnastu polskich i trzynastu włoskich artystów.
ARTYŚCI: Andia Afsar Keshmiri, Enzo Angiuoni, Alessandra Bisi, Enzo Briscese, Cinzia Fantozzi, Daniela Gilardoni, Gretaeta, Giulia Lungo, Giampaolo Muliari, Andrea Polenghi, Adriano Pompa, Maria Luisa Simone De Grada, Marcello Tomasi, Grzegorz Bienias, Kinga Chromy, Jerzy Dmitruk, Anna Dziubas, Jerzy Fober, Maciej Gryglaszewski, Lilla Kulka, Irena Popiołek, Paweł Rubaszewski, Mira Skoczek-Wojnicka, Jacek Sroka, Andrzej Szarek, Karol Szostak, Joanna Warchoł, Jacek Zaborski, Teresa Żebrowska.
Tekst: Teresa Żebrowska

"[...] Włochy wraz z toskańskim miastem Pietrasanta słynnym z kopalni marmuru – z  których czerpał tworzywo do swoich rzeźb sam Michał Anioł - stały się wielką miłością i miejscem pracy twórczej wybitnego polskiego artysty rzeźbiarza, absolwenta krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Igora Mitoraja (1944-2014) artysty, który w sposób wyrazisty i olśniewający rozwiązywał zagadkę piękna, artysty „dawnego”, sięgającego do sztuki antyku, a tak bardzo współczesnego. Jego spektakularne prezentacje w najbardziej prestiżowych aranżacjach urbanistycznych i przestrzeniach starożytnych Pompejów, paryskich ogrodów Tuileries, w rzymskich Halach Trajana, florenckich Ogrodach Boboli są synonimem piękna i harmonii, symbolem wystudiowanej niedoskonałości i fragmentaryczności współczesnego świata. Zatem fenomen dzieła i uniwersalizm języka sztuki Igora Mitoraja przemawia zarówno do odbiorców Spętanego Erosa, monumentalnej realizacji artysty w przestrzeni krakowskiego Rynku, jak i Fontanna Centaura oraz Grande Toscano w gościnnych przestrzeniach Mediolanu. Twórczość Mitoraja jest symbolicznym mostem historii i współczesności, mostem pomiędzy miastami i jest tożsama z ideą projektu pt. Mosty historii - misteria w ogrodzie sztuki. To forma konfrontacji postaw i dokonań twórczych wybranej grupy artystów współczesnych wywodzących się z miast i regionów o tak bogatych tradycjach i uwarunkowaniach historycznych jak Kraków i Małopolska oraz Mediolan i Lombardia.
W interdyscyplinarnej prezentacji uczestniczyć będzie 12 artystów włoskich i 16 polskich. W grupie artystów reprezentantów Krakowa chcących budować współcześnie mosty historii znaleźli się twórcy i nauczyciele akademiccy związani z Akademią Sztuk Pięknych i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie profesorowie: Lilla Kulka, laureatka licznych nagród i odznaczeń, której twórczość wpisuje się w nurt eksperymentalnej „rzeźby miękkiej”, tkaniny unikatowej z odrealnionymi, zsyntetyzowanymi sylwetkami ludzkimi, Irena Popiołek zdobywczyni wielu nagród w konkursach rysunkowych i malarskich, dla której istotą malarstwa pozostaje postać spokrewniona z tym, co moralne, dobre, prawdziwe i piękne, która podejmując tematy szczególnie ważne wpisuje się w poczet wielkich twórców, których niecodzienne malarstwo staje się uniwersalne i ponadczasowe, Teresa Żebrowska, której twórczość sytuuje się na pograniczu malarstwa, grafiki i rysunku „artystki, która przeczuwa, ukazuje nowy niewyrażony słowem obraz tego świata (...), która buduje konsekwentnie narracje z wykorzystaniem śladu, gestu, którym posługuje się perfekcyjnie (...), wytrwale walczy o kolor, który stał się Jej znakiem rozpoznawczym, osadzonym w najlepszych tradycjach malarstwa” (z recenzji prof. Michała Klisia), Grzegorz Bienias, utytułowany malarz, grafik, rysownik łączący w wielkoformatowej, interdyscyplinarnej twórczości różne techniki, który w autorskich kompozycjach konstruuje skomplikowane projekcje abstrakcyjnych i figuralnych form oraz Jacek Zaborski, laureat licznych nagród na międzynarodowych konkursach, który operując ekspresyjnym, futurystycznym językiem abstrakcji, jednocześnie - w rysunkach, litografiach, akwafortach i grafice użytkowej - przemawia łagodnym językiem poetyckim. Środowisko Krakowa reprezentują także artyści cieszący się niekwestionowanym dorobkiem twórczym: Jacek Sroka, malarz, grafik i rysownik, którego twórczość znajduje się w licznych światowych kolekcjach muzealnych, zdobywca międzynarodowych nagród, który w swojej figuratywnej sztuce posługuje się głównie metaforą i groteską łącząc je z elementami współczesnego ekspresjonizmu, wielokrotnie nagradzana w konkursach malarskich i graficznych Mira Skoczek-Wojnicka, artystka, która w swojej twórczości łączy realizm i abstrakcję. Jej samotne postaci zobrazowane są na tle zgeometryzowanych kształtów i podziałów, a cykle tajemniczych portretów z nutką renesansu, stanowią swoiste studia psychologiczne. Jerzy Dmitruk, malarz, grafik, proponuje kameralne grafiki i wielkoformatowe malarstwo charakteryzujące się bogactwem kolorystycznym, faktur i  geometryzacją elementów układu, a wśród tematów dominują sceny rodzajowe z portretami postaci, fantastyczne krajobrazy oraz martwe natury.
Prezes Zarządu ZPAP Okręgu Krakowskiego, kuratorka wystaw Joanna Warchoł uprawia malarstwo sztalugowe i pastelowe, rysunek, grafikę projektową i scenografię. Jej sztuka operująca geometryczną formą dotycząca tematyki samotności, miejsca artysty w świecie i twórczości, została zlokalizowana w instalacjach, obiektach rysunkowo-przestrzennych ze stolikami czy ołtarzykami mogącymi symbolizować pracę twórczą artysty lub elementy sacrum. Uhonorowana Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Medalem „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS” Anna Dziubas, uprawia twórczość z zakresu malarstwa, witrażu (w technologii Tiffany’ego) oraz collage. Tematem artystycznych wypowiedzi jest pejzaż z ekspresją koloru i formy oraz zaobserwowana w nim metafizyczna zjawiskowość, pejzaż, w którym artystka dzieli się swoimi fascynacjami, emocjami, nastrojem i spostrzeżeniami. Kinga Chromy w malarstwie, technikach mieszanych czy w twórczości użytkowej niezmiennie zachwyca się bogactwem natury. Jej pozbawione mocnych kontrastów kwiatowe łąki, kwiaty w zbliżeniu zobrazowane z fotograficzną wycinkowością, fragmentarycznie, z niezwykłą różnorodnością faktur, stają się niemal reliefami z impresjonistyczną grą światła. Rzeźbiarz Paweł Rubaszewski tworzy małe formy w brązie, reliefy i wielkoformatowe rzeźby plenerowe, w których - bez względu na skalę - najważniejszy jest człowiek, czasem potraktowany z humorem i ironią, czasem z nostalgią i smutkiem, ale zawsze z ciepłem i życzliwością autora dla drugiego człowieka. Maciej Gryglaszewski w swoich figuratywnych, kameralnych obrazach zaprasza nas do świata, którego już  nie spotykamy, który nie istnieje w naszym sąsiedztwie, ale jest to świat, za którym niezmiennie odczuwamy nostalgię. Reprezentanci Małopolski to profesorowie: Andrzej Szarek, który jako rzeźbiarz i pedagog czerpie inspiracje z Sądecczyzny, snując opowieści o wartościach życia, roli wyobraźni i filozofii, a jako „dyrygent otaczającego świata” tworzy orkiestry grające utwory miłości, Jerzy Fober, to twórca rzeźb w drewnie - nie tylko o tematyce religijnej, które zawierają metaforę zdolną kreować refleksje poruszające każdego człowieka oraz Karol Gąsienica-Szostak, malarz, rysownik, rzeźbiarz, dla którego efekty pracy twórczej są jak rzucone boje unoszące się w bezmiarze oceanu czasu, są dokumentami zdarzeń, które miały kiedyś miejsce.
Tematyka multimedialnego projektu i ekspozycji oscyluje wokół współpracy i kontaktów Krakowa - miasta z wieloma muzeami, w których tradycja spotyka się ze współczesnością, w których prezentowana jest także sztuka awangardowa, miasta z cyklicznymi festiwalami i sztuką uliczną - z bogactwem artystycznej oferty Mediolanu. Pozwoli to na przedstawienie mediolańskiej publiczności dokonań krakowskich artystów współczesnych z miasta, będącego podobnie jak Mediolan, nie tylko historyczną skarbnicą kultury lecz również tętniącym życiem ośrodkiem sztuki współczesnej. Ponadto pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na pytania w jakim zakresie artyści z miast partnerskich czerpią inspiracje twórcze z obcowania z tradycją i historyczną przeszłością?, co ich różni w poszukiwaniu sensu sztuki?, co łączy artystów w sposobach obrazowania?                                                                                                                     

Dlatego interdyscyplinarna ekspozycja prezentująca różne dziedziny sztuki: malarstwo, grafikę, rzeźbę, reliefy, szkło artystyczne, tkaninę unikatową, filmy autorskie jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania oraz ma na celu przybliżenie różnorodnych postaw twórczych artystów i ich misteriów w autorskich ogrodach sztuki. Zatem polsko-włoski projekt artystyczny i wystawa Mosty Historii - misteria w ogrodzie sztuki. Artystyczne Konfrontacje jest także propozycją dotyczącą form współpracy w dziedzinie kultury i wypełnienia treścią zapisu Umowy Miast Bliźniaczych.

Dofinansowanie

Wystawa została dofinansowana przez Włoski Instytut Kultury w Krakowie.

Organizatorzy