ko_LEKCJA 2

10 lipca - 4 października 2020
Galeria BWA SOKÓŁ

Ceny biletów

1 - 5 zł

Dodatkowe informacje:

Ekspozycja wydłużona do 4 października 2020 r.

Godziny otwarcia Galerii:
wtorek – niedziela, godz. 12:00-17:00
W drugiej części wystawy „koLEKCJA 2”, prezentujemy dzieła artystów żyjących, którzy mieszkają w Nowym Sączu lub bliskiej okolicy, a także tych, którzy byli lub są związani z Nowym Sączem przez przynależność do nowosądeckiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków.
Środowisko nowosądeckich artystów to niezwykła różnorodność postaw i upodobań artystycznych. Oparciem dla ich działalności był aktywnie działający od 1945 roku Oddział ZPAP. Ta kolekcja powstała w znacznej części dzięki corocznym wystawom tego Oddziału, z których BWA od 1977 roku kupowało najciekawsze prace.

Dzięki temu ta część zbiorów Galerii tzw. sandecjana stała się istotnym źródłem wiedzy o kondycji twórczej tego środowiska, a także dokumentem rozwoju poszczególnych artystów.

Artyści: Barbara Adamowicz, Krzysztof Bojarczuk, Stanisław Chomiczewski, Robert Hübner , Stanisław Hübner, Wacław Jagielski, Magdalena Jaksa-Raczek, Zbigniew Kotowski, Krzysztof Kuliś, Mieczysław Magiera, Ryszard Miłek, Władimir Monastyrecki, Barbara Paluch, Zdzisława Płonka-Kudlik, Józef Pogwizd, Józef Stec, Andrzej Szarek, Paweł Szczodrowski, Wojciech Szpineter, Zdzisław Tohl, Kazimierz Twardowski, Bernard Wójcik, Alina Zachariasz-Kuciakowska.

Wideo

Pracownia Audiowizualna | archiwum MCK SOKÓŁ