homo prostitutis

9 czerwca - 23 lipca 2017
Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Wernisaż:

9 czerwca 2017, godz. 18:00

Prace artystyczne odnoszą się do powszechnie występującej w dzisiejszym świecie postawy kupczenia wartościami. Jest nią odrzucenie wartości na rzecz władzy, pieniądza, kariery i sławy. Zaproszeni artyści sprzeciwiają się takim zachowaniom, a ich dzieła wyostrzają wrażliwość odbiorcy na tego typu postawy.
Artyści: Sylwester Ambroziak, Antoni Grabowski, Ewa Harsdorf, Piotr Józefowicz, Jan Kucz, Stanisław Kulon, Grzegorz Majchrowski, Katarzyna Szarek, Ryszard Woźniak.

O godzinie 19.00 odbyła się  dyskusja o sztuce z artystami biorącymi udział w wystawie i członkami Rady Programowej Galerii.