Cultus Terrae

14 stycznia - 26 lutego 2017
Galeria BWA SOKÓŁ

Wernisaż:

13 stycznia 2017, godz. 18:00

Cultus Terrae – Uprawa ziemi. Jest to metafora procesu twórczego, a jednocześnie kształtowania charakteru człowieka, który wymaga wiedzy, świadomości, cierpliwości i pokory.  Prezentowane prace odzwierciedlają te wartości, a wybranych  twórców  charakteryzuje dojrzała postawa artystyczna, dająca im prawo do podejmowania ważnych kwestii życiowych.
Artyści: Stanisław Baj, Tadeusz Brzozowski, Krzysztof Franaszek, Józef Hałas, Władysław Hasior, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Jan Kucz, Stanisław Kulon, Stanisław Kuskowski, Antoni Rząsa, Jacek Sempoliński, Jacek Sienicki,  Bartłomiej Zajkowski - przestrzeń muzyczna.

Po wernisażu zapraszamy na dyskusję o sztuce z Artystami biorącymi udział w wystawie i członkami Rady Programowej Galerii  - Andrzejem Biernackim,
dr hab. Dariuszem Jurusiem oraz prof. Andrzejem Szarkiem.
Godzina 19.00, II piętro Galerii BWA SOKÓŁ