Otwarcie jubileuszowej wystawy malarstwa Krzysztofa Kulisia - Pomiędzy... | online

19 stycznia 2021

Galeria BWA SOKÓŁ

Sztuka
Wystawa
Retrospektywna wystawa jubileuszowa zorganizowana z okazji 50-lecia pracy twórczej, znanego sądeckiego artysty malarza, wieloletniego dyrektora Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, twórcy Międzynarodowego Biennale Pasteli, założyciela Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace artysty wykonane w technice pastelu, akwareli oraz w technice oleju na płótnie.
"Na temat społecznej, zawodowej i artystycznej aktywności Krzysztofa Kulisia napisano wiele rozpraw i recenzji, w znakomitej większości ujmując działalność tej nieprzeciętnej postaci w tzw. całokształcie. Dlatego większość osób, które na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat miały okazję zetknąć się z Krzysztofem Kulisiem jest przekonana, że ekstrawertyczna osobowość Artysty z jego wiecznym pośpiechem, emocjonalnością wypowiedzi oraz ciągłym poszukiwaniem nowych pól społecznych i twórczych samorealizacji są tożsame z wartościami i znaczeniem jego plastycznej twórczości. Niektórzy złośliwie dodają, że pracownia malarska Kulisia, to platforma pędzącego pociągu. Z pewnością ekspresjonizm z całym właściwym sobie arsenałem środków malarskiej interpretacji pozostaje znakiem rozpoznawczym twórczego dorobku Krzysztofa Kulisia. To pierwsze mocne wrażenie słabnie jednak kiedy przyjrzymy się uważnie zarówno obrazom, jak i zawartym w nich przekazom. (...)

Zdzisław Thol z katalogu wystawy Krzysztoga Kulisia "Pomiędzy..." 

Krzysztof Kuliś

"Urodziłem się 25 stycznia 1944 roku, jeszcze w czasie II Wojny Światowej w Radomsku, w dawnym zaborze rosyjskim. Wczesne dzieciństwo upłynęło mi w „galicyjskim” Nowym Sączu, gdzie uczęszczałem do szkoły podstawowej w czasie opresyjnego socjalizmu. Młodość spędziłem w Królewskim Mieście Krakowie, gdzie kształciłem się w Państwowym Liceum Plastycznym i Akademii Sztuk Pięknych, zdobywając dyplom w 1970 roku – w czasie gomułkowskiej „odwilży” politycznej i kulturalnej.

W dorosłe życie wszedłem i podjąłem pracę zawodową, wracając do Nowego Sącza w latach gierkowskich przemian społeczno-gospodarczych. Tutaj ożeniłem się i założyłem rodzinę oraz przeżywałem transformację ustrojową i administracyjną. Nie zmieniając miejsca pracy w BWA, byłem kolejno pracownikiem województwa krakowskiego, nowosądeckiego i ostatnio województwa małopolskiego. W czasie mojej długoletniej działalności artystycznej i edukacyjnej zmieniały się style, kierunki i estetyki. Od socrealizmu poprzez różne „izmy” do sztuki abstrakcyjnej, performance, happeningi, instalacje i sztukę video."

fot. Radosław Kuliś

Powiązane z

Krzysztof Kuliś - Pomiędzy...

Retrospektywna wystawa jubileuszowa zorganizowana z okazji 50-lecia pracy twórczej, znanego sądeckiego artysty malarza, wieloletniego dyrektora Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu, twórcy Międzynarodowego Biennale Pasteli, założyciela Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace artysty wykonane w technice pastelu, akwareli oraz w technice oleju na płótnie.