Pocztówki z Sądecczyzny

27 maja - 30 czerwca 2024
Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu

Wernisaż:

27 maja 2024, godz. 19:00

Wstęp

wolny

Wystawa poświęcona tradycyjnym strojom lachowskim, uwiecznionym na fotografiach z malowniczej Sądecczyzny
Wydarzenie odbywa się z okazji jubileuszu 10-lecia Zespołu Regionalnego Mystkowianie, a na fotografiach, jego członkowie, prezentują tradycyjny strój lachowski.

Mystkowianie to zespół prezentujący autentyczny taniec, śpiew i muzykę folkloru Ziemi Sądeckiej (Lachów Sądeckich) z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego oraz z centralnej części regionu, zarówno w formie tanecznej, jak i obrzędowo-zwyczajowej. W ich wykonaniach dominują tańce grupowe oparte na rytmie walca o charakterze lirycznym, a także te żywe z podkładem muzycznym kontrabasu, klarnetu i trąbki takie jak: hola walc, wściekła polka, walc szybki, mystkowianka oraz polka w lewo.