Pomóż nam obrać właściwy kierunek rowoju!

Zapraszamy do udziału w badaniu, które ma na celu ewaluację działań Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Ankieta zawiera pytania dotyczące korzystania z oferty MCK SOKÓŁ. Wyniki badania ankietowego pozwolą określić kierunek rozwoju oferty jak i całej działalności Centrum w przyszłości.
Serdecznie zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza: ankieteo.pl/s/badaniemcksokol

(Badanie jest przeprowadzane przez firmę Buk Invest Sp. z o.o.)