Bliskie spotkania z... sztuką współczesną

Cykliczne spotkania miłośników sztuki z artystami z naszego regionu i nie tylko, mające na celu oswojenie odbiorców z trudną tematyką sztuki współczesnej.
Zajęcia połączone z prezentacją prac artysty, osobistą interpretacją... Każdy uczestnik będzie mógł dowiedzieć się co kieruje artystą, który tworzy swoje dzieło, co czuje i dlaczego właśnie sztuka współczesna. W czasie dyskusji poruszane będą nie tylko tematy związane ze sztuką, ale również z otaczającym nas światem i problemami...

Wolny nabór – spotkania organizowane w trakcie trwania aktualnej wystawy zarówno w Galerii BWA SOKÓŁ jak i  Galerii SOKÓŁ. Godziny do ustalenia.