Dostępność Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Budynek Galerii powstał w latach 2008-2010. Jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie MCK SOKÓŁ, stanowiąc nowoczesne skrzydło głównej siedziby. Budynek jest dostępny do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchomymi.

Nasz adres:
Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ
Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz


KONTAKT I WSPARCIE ZE STRONY PRACOWNIKÓW
Kontakt dla osób z niepełnosprawnościami słuchu poprzez SMS
tel.: +48 600 439 299

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI BWA SOKÓŁ:
Agata Łopalewska
tel. +48 18 534 06 62,
e-mail: a.lopalewska@mcksokol.pl

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI BWA SOKÓŁ/SPECJALISTA DS. EDUKACJI:
Sylwia Kielusiak: znajomość PJM poziom podstawowy A1
tel.: +48 18 534 06 64,
e-mail: s.kielusiak@mcksokol.pl

O Galerii BWA SOKÓŁ w PJM

DOJAZD DO GALERII BWA SOKÓŁ
Jesteśmy w centrum miasta. Parking i wejście do budynku znajdują się od ul. Kościuszki. W przypadku braku własnego środka transportu można w dogodny sposób dojechać komunikacją miejską (przystanki: Długosza-Planty, Konarskiego i Kościuszki).

OTOCZENIE INSTYTUCJI
Dysponujemy parkingiem bez barier architektonicznych z oznakowanym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku znajduje się na poziomie parkingu.

PRZESTRZEŃ W INSTYTUCJI
Recepcja i kasa biletowa jest na poziomie wejścia do budynku.

Na tym poziomie znajduje się oznakowana toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. W toalecie jest przewijak.

Toaleta wyposażona jest w system przywoławczy dźwiękowo-wizualny.

Każda kondygnacja budynku udostępniona jest osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Winda osobowa ma wyjście z jednej strony. Każdy poziom zapowiadany jest przez lektora, a przyciski sterujące pracą windy mają wypukłą strukturę oraz zapisane są alfabetem Braille’a.

Psy asystujące są mile widziane, zapewniamy miskę z wodą – dostępna jest w kasie.

POLITYKA CENOWA
Opłata dla 1 osoby za udział w warsztatach - 5 zł

Opłata za zwiedzanie wystawy:

Bilet normalny - 5 zł

Bilet ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci i renciści) - 3 zł

Bilet grupowy (od 10 os.) - 2 zł/os.

Bilet rodzinny (1-2 rodziców + dzieci) - 1 zł/os.

Bilet promocyjny - 1 zł/os. w każdą środę

OFERTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Prowadzimy warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Organizujemy indywidualne lub grupowe zwiedzanie aktualnie prezentowanej wystawy. Pracownicy Galerii dostosują scenariusz wizyty do potrzeb zwiedzających.

Zgłoszenia na warsztaty oraz zwiedzanie Galerii przyjmuje koordynator dostępności:
Sylwia Kielusiak: znajomość PJM poziom podstawowy A1
tel.: +48 18 534 06 64,
e-mail: s.kielusiak@mcksokol.pl

Aby skorzystać z tłumacza PJM podczas warsztatów, prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności minimum 2 tygodnie przed planowanymi warsztatami.

WYSTAWY
Organizujemy warsztaty wprowadzające do zwiedzania wybranych wystaw.

Staramy się, w miarę możliwości, zapewniać tłumacza PJM podczas wernisaży.

WARSZTATY

  • DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH, NIEWIDOMYCH, SŁABOSŁYSZACYCH, GŁUCHYCH, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI RUCHOWYMI
CIĘCIE_GIĘCIE (wymagany opiekun tłumaczący PJM)
Warsztaty o dizajnie, podczas których uczestnicy mają okazję zrobić coś z niczego, zabawić się w projektantów i stworzyć niebanalne przedmioty codziennego użytku. Podczas każdego spotkania prowadzący opowiada o wybranym, światowej sławy projekcie, począwszy od tych klasycznych, po te najbardziej "zwariowane".
Liczba uczestników: 15 osób; czas trwania: 2 godziny

SZTUKA FORMY (wymagany opiekun tłumaczący PJM)
Uczestnicy warsztatów poznają różne materiały i techniki rzeźbiarskie oraz proces powstania rzeźby od pomysłu do realizacji. Celem warsztatów jest nauka i uwrażliwienie na formę. Efektem zajęć będą samodzielnie stworzone rzeźby z różnych materiałów.
Liczba uczestników: 15 osób; czas trwania: 2 godziny.

  • DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH, GŁUCHYCH, ORAZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI RUCHOWYMI
CZTERY KĄTY_SZTUKA PIĄTY (wymagany opiekun tłumaczący PJM)
Celem warsztatów jest zainteresowanie instytucją kultury, jaką jest Galeria w kontekście sztuki współczesnej, jej nowoczesną architekturą oraz przestrzenią wystawienniczą. Uczestnicy zwiedzają wystawę aktualnie prezentowaną w Galerii, a następnie w grupach projektują swoją własną galerię, zadecydują, co w niej będzie pokazane, jaka będzie jej nazwa i w jakim miejscu w Nowym Sączu mogłaby być wybudowana. Wchodzą w role artysty i architekta. Przygotują makietę galerii i własne modele dzieł sztuki, które następnie umieszczą w zaprojektowanej przez siebie przestrzeni.
Liczba uczestników: 15 osób; czas trwania: 2 godziny.

  • DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH, NIEWIDOMYCH, SŁABOSŁYSZACYCH, GŁUCHYCH, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI RUCHOWYMI/ INTELEKTUALNYMI
PO NITCE_ZA SZTUKĄ (wymagany opiekun tłumaczący PJM)
Warsztaty mają na celu rozwój ogólnoplastyczny z naciskiem na naukę różnych technik plastycznych i ich praktyczne wykorzystanie, m.in.: malowanie zarówno pędzlem, jak i palcami, stopami, rysowanie, lepienie z masy plastycznej, plasteliny, rzeźbienie, wycinanki, układanki, tworzenie kolaży, „wydrapywanki” oraz wiele innych.

Zajęcia plastyczne są jednym ze sposobów wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka. Dają radość tworzenia, dotykania, manipulowania, oglądania i dalej idąc doświadczania świata zewnętrznego. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, celem takich zajęć nie jest zrobienie pięknego, wspaniałego dzieła, lecz przekonanie dziecka, że jest sprawczy, że potrafi „coś” stworzyć.
Liczba uczestników: 15 osób; czas trwania: 2 godziny.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI

Wszystkie pomieszczenia - Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Długosza 3 oraz Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Kościuszki 34 - tworzą organizacyjnie i technicznie jeden wzajemnie uzupełniający się obiekt. Wyposażone są w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem całodobowym, podpiętym do Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Czujki alarmowe po wykryciu zadymienia uruchamiają sygnał dźwiękowy i świetlny. Sygnalizatory akustyczne są słyszalne w każdej części obiektu, a sygnalizatory optyczne dodatkowo zamontowane są w toaletach dla osób niepełnosprawnościami.

Ewakuacją do momentu przybycia Straży Pożarnej dowodzi kierownik techniczny obiektu lub jego zastępca. Jeżeli kierownik techniczny lub zastępca kierownika są nieobecni, to opuszczeniem budynku kierują:

  • ewakuacją osób korzystających z sal kinowych - odpowiedzialny w danym dniu i na danej zmianie opiekun sali – bileter;
  • ewakuacją osób korzystających z sal wystawowych - odpowiedzialny w danym dniu i na danej zmianie opiekun ekspozycji;
  • ewakuacją osób korzystających z pozostałych pomieszczeń - sal w obiekcie – osoba odpowiedzialna za organizację zajęć, obecna w danym dniu i czasie np. koordynator wydarzenia, instruktor, trener;
  • ewakuacją osób korzystających z kawiarni Klub Sztuki - obsługa kawiarni.

Ewakuowane w pierwszej kolejności są dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności poruszania się (z różnych względów). Osoby odpowiedzialne za ich ewakuację w pierwszej kolejności zadbają o wyznaczenie i zobowiązanie osób sprawnych z najbliższego otoczenia do udzielenia potrzebującym pomocy (w miarę ich możliwości) oraz wskażą drogi ewakuacyjne i lokalizację sprzętu ewakuacyjnego.

W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację klatki ewakuacyjne są oddymiane za pomocą klap i nawietrzania mechanicznego. Drogi ewakuacyjne wyposażono w awaryjne oświetlenie oraz fluorescencyjne znaki kierunkowe, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej. W dolnych partiach pomieszczeń panować będzie mniejsze zadymienie. Poruszać trzeba się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu.

Długość drogi ewakuacyjnej, z poszczególnym pomieszczeń obiektu do klatek ewakuacyjnych i do wyjścia na zewnątrz obiektu, nie przekracza 20m.