newsletter

WZORY PRZYSZŁOŚCI - WYKŁADY

„Wzory przyszłości”


27 – 29 października 2017

Otwarta dla szerokiej publiczności, druga część projektu, to prezentacje najciekawszych i najnowszych zjawisk z zakresu designu i nowych technologii. Prezentacje będą opierały się na poszerzeniu pól działania od wzornictwa kojarzonego tylko z designem i produkcją przedmiotów do konceptualnych rozważań na temat wpływu projektowania na rzeczywistość i przyszłość ludzkiego życia.

 

Program wykładów:

 

27.10.2017 (piątek)

18.00 – 20.00

Virtual Reality – przyszłość rozrywki i usług

Prowadzenie: Jakub Bartoszek

 

Innowacyjna technologia Virtual Reality, która opiera się na multimedialnym kreowaniu sztucznej rzeczywistości, komputerowej wersji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Dzięki rozwojowi telefonów komórkowych, VR zaczyna być dostępny dla indywidualnych użytkowników, a upowszechnianiu sprzyja coraz bardziej przystępna cena i większa ilość materiałów tworzonych w tej technice, t.j. gry, czy filmy. VR coraz szerzej wchodzi także w obszar usług, edukacji, zdrowia. Jak produkty do Virtual Reality i Augmented Reality są projektowane? Jaki zespół przy nich pracuje, jak wpływają na ludzką percepcję? Wykład połączony z prezentacją sprzętu Samung Gear VR.

 

28.10.2017 (sobota)

 

11.00-13.00

Wearable devices – urządzenia, które nosimy na sobie

Prowadzenie: dr Piotr Bigaj

 

Ubrania wzbogacone o technologię oraz urządzenia, które nosimy na sobie, stają się coraz modniejszym uzupełnieniem naszego wyglądu. Poza funkcjami estetycznymi pełnią przede wszystkim jednak role praktyczne, m.in.: zbierają dane o stanie naszego zdrowia, jakości snu, spalaniu tkanki tłuszczowej. Być może niedługo będą nie tylko dodatkiem do naszego życia, a obowiązkiem – dane przez nie zbierane mogą stać się obligatoryjne do korzystania ze służby zdrowia czy ubezpieczenia. Jak wyglądają takie urządzenia obecnie, a jak mogą wyglądać w przyszłości, jak będzie wyglądała ludzka sylwetka otoczona nie tylko ubraniem, ale wyposażona w stałe elementy technologii?

 

13.00 – 14.00

Prezentacja efektów warsztatów z firmą NEWAG


Prezentacja będzie podsumowaniem trzydniowych warsztatów z firmą Newag S.A. – producentem taboru kolejowego, które zapoczątkowały projekt „Wzory przyszłości”. W warsztatach uczestniczyli studenci Wydziału Wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Poznanie zadań związanych z projektowaniem pociągów, organizacji pracy w fabryce, potrzeba dostosowania się w procesie projektowania do technicznych norm i regulacji prawnych to unikalna wiedza, którą w praktyce mieli okazje poznać studenci.

 

14.00 – 15.30

Innowacyjne technologie na wybiegu - odzież i materiały przyszłości

Prowadzenie: dr Marzanna Lesiakowska – Jabłońska

 

Wraz ze zmianą społeczną, technologiczną i kulturową, której jesteśmy świadkami, modyfikacji uległy potrzeby i sposoby użytkowania obiektów najbliższych człowiekowi w sposób dosłowny – tekstyliów w naszym otoczeniu, odzieży i materiałów, z których jest wykonana. Obecnie możliwe jest tworzenie nie tylko ładnych i modnych ubrań oraz materiałów dekoracyjnych, ale jednocześnie projektowanie ich w taki sposób, że zyskują nowe właściwości funkcjonalne, czy wręcz przejmują zadania przypisane dotychczas innym przedmiotom. Dostępna technologia pozwala już nie tylko na inny sposób projektowania, wykonania i dystrybucji tekstyliów i odzieży, ale nadaje materiałom włókienniczym i ubiorom charakter tekstroniczny czy wzbogaca je, poprzez zaawansowaną inżynierię,  o wyjątkowe właściwości o znaczeniu estetycznym i/lub użytkowym. Jak pogodzić technologię z dobrym wzornictwem w projektowaniu materiałów tekstylnych i obiektów z nich wykonanych (w tym szczególnie odzieży)? Czy ubrania i materiały przyszłości pogodzą modę z użytecznością?"

 

15.30 – 16.30 przerwa

 

16.30 – 18.00

Drukowanie przestrzenne – wokół drukarek 3D

Prowadzenie: Błażej Podkówka

 

W ostatnich latach nastąpił niebywały rozwój nowej technologii drukowania przestrzennego. Dzięki rozwojowi technicznemu drukarek 3D rozpoczęto wykorzystywać je w zróżnicowany sposób, nie tylko do tworzenia prototypów, ale także do wytwarzania materiałów medycznych, komponentów większych urządzeń, form do dalszej produkcji. Coraz bardziej realne staje się twierdzenie o upowszechnieniu w najbliższej przyszłości drukarek 3D do użytku domowego. Jak wyglądają drukarki 3D, jak i z czego drukują, do czego mogą służyć i jak domowy użytek takich drukarek może wpłynąć na cykl sprzedaży i dystrybucji przedmiotów, jak może też zmienić się rola projektanta?

 

18.00 – 19.30

Naukowe dowody na istnienie sztuki współczesnej

Prowadzenie: Stach Szabłowski

Czy istnieją naukowe dowody na istnienie sztuki? Jak nowe technologie wpływają na zmiany w sztuce – i dlaczego duża część produkcji artystycznej w XXI wieku mogłaby powstać w wieku XIX? Jak działa sztuka jako instrument produkcji wiedzy? Jak działa nauka jako maszyna do produkcji piękna? Podczas spotkania odpowiedzi na te pytania poszukamy w praktykach wybranych współczesnych artystów, którzy nadają swojej sztuce naukową postać i/lub szukają sposobów tworzenia artystycznych reprezentacji dyskursów naukowych.

 

20.00 Projekcja filmu

PHOTON, reż. Norman Leto

Prelekcja: Karol Szafraniec

 

Film „Photon” Normana Leto, artysty działającego na pograniczu sztuki i nauki, jest swoistym podsumowaniem ludzkiej wiedzy na temat życia i ewolucji. Wizualizuje to, co wiemy dziś na temat procesu tworzenia się materii. Nie jest to jednak film przyrodniczy ani naukowy, ale oryginalna, ciekawa w odbiorze forma fabularyzowanego przedstawienia teorii naukowych dotyczących funkcjonowania wszechświata. Film prognozuje w przyszłości zaskakujące rozwiązania architektoniczne oraz samo replikujące się maszyny, a także łączenie człowieka z technologią.

Film został nagrodzony na 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz na 17. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym T-Mobile Nowe Horyzonty.

 

29.10.2017 (niedziela)


11.-12.30

Warsztaty dla dzieci „PRZETWÓRNIA”

Prowadzenie: Monika Smyła


Przedział wiekowy uczestników: 7-14 lat

Zapisy: Aleksandra Aznel

e-mail: a.anzel@mcksokol.pl

Domy, ubrania, telefony, zabawki, książki, kubki, samochody i wszystkie inny przedmioty zostały kiedyś zaprojektowane. Jednak droga od pomysłu do produktu nie jest łatwa i trzeba wziąć pod uwagę nie tylko funkcje przedmiotów, ale i ich estetykę. Celem warsztatów dla dzieci PRZETWÓRNIA jest zwrócenie uwagi na rolę designu w naszym życiu. Podczas zajęć uczestnicy staną się projektantami, którzy będą mieli za zadanie stworzyć i przygotować przedmioty jeszcze nieistniejące, które mogą być potrzebne w przyszłości.


12.30 – 14.00

 

Projektowanie doświadczenia użytkownika UX DESIGN

Prowadzenie: Wojciech Kuśmierek

 

Projektowanie user experience (ang. user experience design) to projektowanie produktów interaktywnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja z nimi dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeń. Produkt powinien: prezentować się w sposób atrakcyjny dla użytkownika, być funkcjonalny, ergonomiczny, użyteczny, korzystanie z niego powinno sprawiać przyjemność i dawać satysfakcję. Projektowanie doświadczeń użytkownika z powodzeniem stosowane może być nie tylko w odniesieniu do oprogramowania, ale również do całościowej obsługi klienta w marketingu. Jest to termin bardzo często używany, zwłaszcza przez duże korporacje, jak jednak wygląda w praktyce?

 

WSTĘP – 5zł (bilet uprawnia do wstępu na wszystkie wykłady, projekcję filmu „Photon” oraz warsztaty dla dzieci)


 

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
 
          


 
 
 
Wyszukiwarka:

 


Galeria BWA SOKÓŁ w ramach projektu "Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sącz". Projekt współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.