Warsztaty plastyczne dla grup zorganizowanych

Siedem rodzai warsztatów tematyczne przygotowanych z myślą o grupach zorganizowanych.
TYLKO 3 SŁOWA O SZTUCE – zajęcia ułatwiające przyswojenie treści wystaw poprzez oprowadzania i przeprowadzenia zajęć ze sztuki współczesnej w oparciu o aktualnie prezentowaną w Galerii wystawę.

CIĘCIE GIĘCIE
 - warsztaty o dizajnie, podczas których uczestnicy mieli okazję zrobić coś z niczego, zabawić się w projektantów i stworzyć niebanalne przedmioty codziennego użytku. Podczas każdego spotkania prowadzący opowiadał o wybranym, światowej sławy projekcie, począwszy od tych klasycznych, po te najbardziej "zwariowane". Finałem zajęć było wykonanie przez uczestników własnych projektów oraz prototypów mebli.

SZTUKA FORMY - warsztaty z rzeźby. Uczestnicy warsztatów poznają różne materiały i techniki rzeźbiarskie oraz malarskie. Dowiadują się jak odbywa się proces powstania dzieła sztuki od pomysłu do realizacji. Celem warsztatów była  nauka obserwacji i uwrażliwienie na formę. Efektem zajęć były samodzielnie stworzone rzeźby z różnych materiałów.

ANALIZA SZTUKI - program dla szkół, w ramach którego prowadzone były działania ułatwiające analizę dzieł sztuki. Zajęcia podzielone były na dwie części; teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy poznawali wszystkie elementy składowe dzieła sztuki takie jak kompozycja, przestrzeń, głębia, światło, kolorystyka. W części praktycznej na podstawie zdobytej wiedzy, młodzież samodzielnie dokonywała analizy wybranego dzieła sztuki. Zakończeniem warsztatów była korekta pracy oraz dyskusja.

CZTERY KĄTY SZTUKA PIĄTY - celem warsztatów jest zainteresowanie młodzieży instytucją sztuki, jaką jest Galeria w kontekście sztuki współczesnej. Warsztat rozpocznie się od zapoznania uczestników z wystawą aktualnie prezentowaną w Galerii, jej nowoczesną architekturą oraz z samą przestrzenią wystawienniczą. Uczestnicy w grupach zaprojektują swoją własną galerię, zadecydują, co w niej będzie pokazane, jaka będzie jej nazwa i w jakim miejscu w Nowym Sączu mogłaby być wybudowana. Rozdzielą między siebie role artysty, i architekta. Przygotują makietę swojej galerii i własne modele dzieł sztuki, które następnie umieszczą w zaprojektowanej przez siebie przestrzeni. Warsztat zakończy się omówieniem powstałych prac oraz wyborem najciekawszego projektu i propozycji wystawy.

PO NITCE DO SZTUKI – TRIKI GRAFIKI - prowadzący zapoznaje uczestników zajęć z tematem, przedstawia w skrócie, historię grafiki, jej przeznaczenie, różne techniki graficzne od czasów najdawniejszych aż do współczesnych uzupełniając teorię przykładami prac artystów, które prezentuje uczestnikom na ekranie. W dalszej części omawia i prezentuje materiały i narzędzia do grafiki, omawia kolejność powstawania poszczególnych technik graficznych. Po prezentacji uczestnicy wykonają pracę (frottage ,druk strukturalny, monotypia, stempel, linoryt – technika graficzna dobierana jest to wieku uczestników).

ART- BAG – warsztaty których celem jest przybliżenie pojęcia sztuki użytkowej i wzornictwa przemysłowego. Na rozpoczęcie zajęć dzieci oglądają ciekawe połączenie sztuki z przedmiotami codziennego użytku. W trakcie warsztatów uczestnicy wykonują swój projekt bio torby inspirując się wybranym dziełem sztuki, po czym malują zgodnie z projektem torbę tekstylną. Po zajęciach każdy uczestnik zabiera ze sobą swoją indywidualną torbę.

Cena: 5 zł od osoby
Zajęcia dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób).